Інтегральний непараметричний критерій оцінки функціонального стану головного мозку «Число мозку»
Березовчук Л.В.

Мова видання: укр.
Виходить друком: березень 2024
Сторінок: 96
Оправа: м"яка
Ціна: за запитом
ISBN 978-617-7805-91-4

Розглянуто абсолютні, відносні та інтегральний показники фонових ЕЕГ, аналіз яких дозволяє швидко й об’єктивно визначати функціональний стан головного мозку обстежуваних.
Посібник призначено для фахівців у галузі електрофізіології мозку. У посібнику 22 таблиці, 23 рисунки, література — 64 назви.

The manual examines the absolute, relative and integral indicators of background EEGs, the analysis of which allows to quickly and objectively determine the functional state of the brain of the examinees.
The manual is intended for specialists in the field of electrophysiology of the brain. The manual contains 22 tables, 23 figures, literature — 64 titles.