Іван Скоропадський.
Олександр Гуржій.

Мова видання: укр.
Рік випуску: 2004
Сторінок: 312
Оправа: Тверда

Постать Івана Скоропадського донині залишалася мало дослідженою у вітчизняній та зарубіжній історіографії. В ній переважали здебільшого суб"єктивно-негативні оцінки його суспільно-політичної діяльності. В цій же праці зроблено спробу певної "реабілітації" гетьмана на ґрунті більш глибшого аналізу тогочасних джерел, а також вивчення внутрішньої ситуації в країні крізь призму зовнішніх факторів, що її зумовлювали. Вперше розглянуто питання про формування державної ідеї у свідомості вищої посадової особи в Гетьманщині початку 18 ст. Показано, якими методами І. Скоропадський прагнув зберегти автономію великого регіону та його територіальну цілісність. Характеризується міжнародна діяльність володаря булави за тяжких тоталітарних умов царату, участь у війнах і походах на чолі козацьких загонів проти військ Польщі, Туреччини, Кримського ханства та Швеції. Висвітлено трагічні сторінки взаємовідносин Петра І, І.Скоропадського та запорожців.
Для науковців, викладачів і студентів вузів, усіх, хто цікавиться історичним минулим України та її визначними діячами.